Tìm hiểu các kiểu chống thấm cáp trung thế của CADIVI và ký hiệu ?

Tìm hiểu các kiểu chống thấm cáp trung thế của CADIVI và ký hiệu ?

IMG 20210220 104239

IMG 20210220 104239

Công ty Việt Long chuyên phân phối sản phẩm dây cáp điện Cadivi, trong đó có chủng loại cáp trung thế. Hiện nay, cáp trung thế Cadivi có các kiểu chống thấm để khách hàng lựa chọn như sau:

1. Kiểu 1: Sản phẩm chỉ yêu cầu Chống thấm ruột dẫn. Có ký hiệu: WBC.

         – Ví dụ: CXV/SE/DSTA/WBC – 3 x 240 – 12,7/22(24)KV

2. Kiểu 2: Sản phẩm chỉ yêu cầu Chống thấm màn chắn. Có ký hiệu: WBS

– Ví dụ: CXV/SE/DSTA/WBS – 3 x 240 – 12,7/22(24)KV

3. Kiểu 3: Sản phẩm chỉ yêu cầu Chống thấm sau xoắn ghép. Có ký hiệu: WBF

– Ví dụ: CXV/SE/DSTA/WBF – 3 x 240 – 12,7/22(24)KV

4. Kiểu 4: Sản phẩm yêu cầu Chống thấm kiểu kết hợp kiểu 1 và kiểu 2. Có ký hiệu: WBCS

– Ví dụ: CXV/SE/DSTA/WBCS – 3 x 240 – 12,7/22(24)KV

5. Kiểu 5: Sản phẩm yêu cầu Chống thấm kiểu kết hợp kiểu 1 và kiểu 3. Có ký hiệu: WBCF

 – Ví dụ: CXV/SE/DSTA/WBCF – 3 x 240 – 12,7/22(24)KV

6. Kiểu 6: Sản phẩm yêu cầu Chống thấm kiểu kết hợp kiểu 2 và kiểu 3. Có ký hiệu: WBSF

 – Ví dụ: CXV/SE/DSTA/WBSF – 3 x 240 – 12,7/22(24)KV

7. Kiểu 7: Sản phẩm yêu cầu Chống thấm kiểu kết hợp kiểu 1,2 và 3. Có ký hiệu: WBCSF

 – Ví dụ: CXV/SE/DSTA/WBCSF – 3 x 240 – 12,7/22(24)KV

Hãy liên hệ Công ty chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết. Hotline: 0986556868