TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT LONG

TẦM NHÌN:

Trải qua nhiều khó khăn và thách thức, bằng sự nỗ lực không ngừng để xây dựng VIỆT LONG trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững và là thương hiệu uy tín về lĩnh vực phân phối dây cáp điện, thiết bị điện. 

Tam Nhin Su Menh

SỨ MỆNH:

Lựa chọn những sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ có chất lượng cung cấp cho người sử dụng được an toàn.

Chia sẻ lợi ích cùng CBCNV và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

4glg1w Tn Sm1

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

NIỀM TIN – Mất niềm tin là mất tất cả!

Lấy chữ “TÍN” để tạo dựng NIỀM TIN.

Lấy chữ “TRÍ” để định hướng NIỀM TIN.

Lấy chữ “TÂM” để nuôi dưỡng NIỀM TIN.  

Partners (1)