ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT LONG

Tran Nam Dan

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Ông Trần Nam Đàn

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp

– Từ năm 2000 đến 2003: Cán bộ phát triển thị trường Viettel

– Từ năm 2004 đến 2005: Giám đốc CN Công ty DTF Express

– Từ 2006 đến 2011: Chuyên viên phát triển thị trường Miền Bắc – Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

– Từ năm 2012 đến 2017: Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc – Công ty CADIVI

– Từ 2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Việt Long

Noimage

 Phó Giám đốc

Ông Trần Đình Long

Trình độ: Cử nhân Bưu chính viễn thông

Kinh nghệm: Quản lý doanh nghiệp, tư vấn giải pháp

– Từ năm 2003 đến 2011: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty DAESIN – HÀN QUỐC

– Từ 2012 đến 2016: Giám đốc Công ty CP Việt Long

– Từ 2017 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Việt Long phụ trách kỹ thuật.

 

 

Noimage

TVHĐQT – Kế toán trưởng

Ông Hồ Ngọc Việt Cường

Trình độ: Thạc sỹ Chuyên ngành Tài chính và Tín dụng

Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp, tài chính và tín dụng

– Từ năm 2000 đến 2005: Chuyên viên tín dụng VCB – CN Thành Công

– Từ 2006 đến 2007: Chuyên viên Tín dụng – BIDV – Hội sở chính

– Từ 2007  đến 2009: Giám đốc khối đầu tư SHB

– Từ 2010 đến 2012: Cố vấn đầu từ Công ty Thái An, Công ty Stockbiz, Trưởng Phòng đầu tư Maritime Bank

– Từ 6/2012 đến nay: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Chứng khoán SHS.

– Từ 4/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Việt Long

Tran Nam Dan

Phụ trách kênh phân phối bán lẻ

Tran Nam Dan