Sản phẩm

VC 300/500V và 450/750

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)

Ruột dẫn: Một sợi đồng (cấp 1)

Cách điện: PVC

Nhận biết dây: đỏ, vàng, xanh, đen, xanh lá sọc vàng

Cấp điện áp (Uo/U): 300/500V và 450/750V

Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70oC.

Danh mục:

3.2

Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

3.1