Sản phẩm

Cáp cao thế 38/66 (72.5) kV

Ruột dẫn đồng, cách điện XLPE, vỏ nhôm gân, vỏ bọc ngoài PVC hoặc PE

01.Cao The

Danh mục:

Bao gồm:

  1. Lõi dẫn
  2. Màn chắn lõi
  3. Cách điện XLPE
  4. Màn chắn cách điện
  5. Băng dán dẫn chống thấm
  6. Vỏ nhôm gân
  7. Vỏ ngoài PE (PVC)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Cáp cao thế dùng để truyền tải điện, đi trong thang cáp, máng cáp, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.v.v…

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM:

10. 38 66

10. 38 66 2