Sản phẩm

DÂY ĐƠN RUỘT DẪN BỆN,BỌC PVC 450/750 V

– Điện áp làm việc/Rated voltage : 450/750 v
– Điện áp thử trong 5 phút/Test volatage for 5 min : 2500 v
– Nhiệt độ làm việc lớn nhất/Max temperature : 70 độ C
– TCVN 6610 – 3 : 2000