Sản phẩm

CÁP 4 LÕI ,RUỘT ĐỒNG,BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE HOẶC PVC,CÓ GIÁP BẢO VỆ VỎ BỌC

– Điện áp làm việc/ Rated volgate : 0,6/1 KV
– Điện áp thử trong 5 phút/ Test volgate for 5 min : 3,5 kV
– Nhiệt độ làm việc lớn nhất/Max temperature : 90 độ C