Sản phẩm

DÂY DẸT – OVALLE 2 LÕI BỌC PVC 300/500 V

– Điện áp làm việc/ Rated volgate : 300/500 v
– Điện áp thử trong 5 min/Test volgate : 2500 v
– Nhiệt độ làm việc lớn nhất/Max temperature : 70 độ C
– TCVN 6610 – 5: 2014