Sản phẩm

CV – 450/750 V CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– TCVN 6610-3 / IEC 60227-3
– TCVN 6612 / IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI

– Bằng màu cách điện: Màu đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Danh mục:

CẤU TRÚC

CV 450 750 1

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Cấp điện áp U0/U: 450/750 V.
  • Điện áp thử: 2,5 kV (5 phút).
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
    • 140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
    • 160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.