Sản phẩm

Dây điện bọc nhựa PVC

– Dây điện bọc nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện trong nhà.

– Dây điện bọc nhựa PVC dùng để lắp đặt trong ống cố định trên tường hoặc trên sàn; âm trong tường, trong trần hoặc trong sàn; lắp đặt trong ống cứng, chịu lực, chống rò rỉ và được chôn trong đất.

Danh mục:

CẤU TRÚC CÁP

CADIVI 07 VC VA VCm VCmd VCmo Brochure 4pp 150822 Print