Sản phẩm

Cáp đồng cách điện PVC

Cáp đồng cách điện PVC – Điện áp 0,6/1kV (CV)

Ruột dẫn bằng đồng ủ, được bện tròn ép chặt, cách điện bằng PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)

Danh mục: