Sản phẩm

WEVH5511/WEVH5511-7

Công tắc đơn loại lớn – bắt vít

Switch B – 1 way

250VAC – 16A