Sản phẩm

WEVH5521/WEVH5521-7

Công tắc đơn loại trung –  bắt vít

Switch B – 1 way

250VAC – 16A