Sản phẩm

DÂY NHÔM 9,5 MM

Danh mục:

VITHAICO sản xuất dây nhôm 9,5mm tại công ty, trên Dây chuyền đúc cán nhôm Liên Tục, Năng suất sản xuất 1200 Tấn/1Năm,

Tiêu chuẩn áp Dụng Theo TCVN, TC Mỹ, TC Nhật… và có thể sản xuất theo yêu cầu khách hàng.