Sản phẩm

WEVH5532/WEVH5532-7

Công tắc 2 chiều loại nhỏ –  bắt vít

Switch C – 2 ways

250VAC – 16A