Sản phẩm

Dây 2-3-4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC

Danh mục: