Sản phẩm

Cáp nối dài

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 6188-1 ; TCVN 6190

Hướng dẫn áp dụng:

Dùng để nối dài dây dẫn điện.
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường đến 70 °C.
Sử dụng lỗ cắm phù hợp với chân phích cắm; khả năng chịu dòng tải, cấp điện áp phải phù hợp.
Cáp phải đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, không có hóa chất ăn mòn, dầu nhớt…

Đặc tính kỹ thuật:

 

36