Hình ảnh cáp nhôm lõi thép ACSR ĐZ 22kV Xã Bản Sen – Vân Đồn – Quảng Ninh

Hinh Anh Cap Nhom Loi Thep ACSR ĐZ 22kV Xa Ban Sen Van Don Quang Ninh

Hinh Anh Cap Nhom Loi Thep ACSR ĐZ 22kV Xa Ban Sen Van Don Quang Ninh