Đầu tư tài chính

Trong thời gian tới Công ty CP DV&TM Tổng hợp VIỆT LONG sẽ triển khai các hoạt động đầu tư tài chính thông qua hình thức góp vốn cổ phần, mua cổ phần, góp vốn liên doanh vào các công ty tiềm năng.

Kinh Nghiem Dau Tu Tai Chinh 2 (1)