Cáp điều khiển chống cháy, chống nhiễu Cadivi ký hiệu như thế nào?

Cáp điều khiển chống cháy, chống nhiễu Cadivi ký hiệu như thế nào?

IMG 1590553387913 1590553726158

IMG 1590553387913 1590553726158

Cáp điều khiển chống cháy, chống nhiễu của Cadivi có cấu trúc sản phẩm:

Cu/Mica/PVC/Sc/FR-PVC ký hiệu DVV/Sc/FR-0.6/1kV Trong đó:

– Ruột đồng Cu có bọc Mica chống cháy

– PVC là Lớp cách điện và lớp độn

– Sc: Lớp màn chắn băng đồng chống nhiễu (Screen Copper)

– FR-PVC là Lớp vỏ ngoài chống cháy

– Cấp điện áp – 0.6/1kV